Články

MHD objede rychlostní zkoušku Barum rally přes Prštné

11. 8. 2019 - Roman Ordelt

Poměrně velkým zásahem do fungování systému MHD bývá v posledních letech pořádání městské rychlostní zkoušky motoristické soutěže Barum Czech Rally Zlín. Letos se tato uzavírka Gahurovy ulice uskuteční v pátek 16. srpna. Během městské rychlostní zkoušky Barum Czech Rally bude v pátek 16. srpna 2019 v době od 16 do 24 hodin uzavřena ve Zlíně pro veškerý provoz včetně MHD Gahurova ulice, a to od zastávky U Zámku po křižovatku s ulicí K Pasekám. Motoristům i MHD bude sloužit objízdná trasa po třídě Tomáše Bati do Prštného, kolem hypermarketu Albert, podél Dřevnice ulicí Nábřeží a na křižovatku Gahurova – K Pasekám. Obsluhovány nebudou zastávky U Zámku a Čepkov.

Městské dopravy se uzavírka Gahurovy ulice dotkne následovně:
-po dobu uzavírky Gahurovy ulice se bude trolejbusová linka 6 na zastávce Školní měnit na linku 8X a pokračovat v jízdě po Dlouhé ulici, po ulici 2. května, kolem Baťovy nemocnice, po Šefánikově ulici až na zastávku Náměstí Míru. Zde se linka 8X změní zpátky na linku 6 a trolejbusy pojedou do Otrokovic.

- úsek Jižní Svahy-Kocanda – Školní – Náměstí Míru bude obsluhován po objízdné trase přes Prštné kyvadlovou dopravou s označením 7X.

- úsek Jižní Svahy-Středová – Školní – Náměstí Míru bude obsluhován po objízdné trase přes Prštné kyvadlovou dopravou s označením 14X.

- místo linky 9 bude vedena výluková linka 9X, která pojede po trase linky 9 kolem nemocnice, ale nebude zajíždět na Jižní Svahy. Trolejbusy linky 9X se budou otáčet na konečné stanici Antonínova.

- autobusové linky 32 a 33 budou vedeny objízdnou trasou přes Prštné s označením 32X a 33X.

- autobusová linka 38 bude vedena s označením 38X po vlastní náhradní trase mimo tovární areál a mimo ulici Vodní (s výlukovou trasou Lešetín I – Náměstí Míru – Náměstí Práce – točna Antonínova, zpět od zastávky Poliklinika po pravidelné trase).

Dvacetiminutové jízdenky budou platit i pro přestup na náhradní dopravu
Revizoři budou uznávat v době tohoto dopravního opatření pro přestup na náhradní dopravu i nepřestupné jízdenky pro jednotlivou jízdu a budou zohledňovat odpovídající prodloužení jízdní doby, aby cestující v důsledku objížďky a náhradní dopravy nebyli poškozeni a nemuseli si kupovat dražší jízdenky.

Poslední „normální" spoje

Poslední spoj na lince 6, který pojede po své pravidelné trase na Jižní Svahy, točnu Kocanda, odjede od železniční stanice v Otrokovicích v 15.16 hodin. Zpátky z točny Kocanda pojede poslední šestka do Otrokovic v 15.47 hodin, poslední osmička v 15.49, z točny Středová pojede poslední „normální" devítka v 15.40, poslední desítka ve 14.46 a poslední čtrnáctka v 15.46.. Poslední spoj autobusové linky 38 jede ze zastávky Podvesná XVI v 15.46 a ze zastávky J. A. Bati směrem k nemocnici v 15.58 hodin.

Kde přestoupit
Při cestování z Jižních Svahů do Otrokovic bude záležet na cestujících, kterou zastávku zvolí k přestupu. První možností na trase bude zastávka Zahradnická, kam cestující z Jižních Svahů přivezou linky 7X nebo 14X. Zde mohou lidé projít bezpečně podchodem na opačnou stranu ulice a pokračovat do Otrokovic trolejbusy linky 2 nebo 6. Podobně tomu bude i v opačném směru jízdy z Otrokovic na Jižní Svahy.

Mapy odkloněných a náhradních tras včetně jízdních řádů budou k dispozici na internetových stránkách www.dszo.cz, tištěné jízdní řády náhradní dopravy budou vyvěšeny na zastávkách.
Po skončení městské rychlostní zkoušky rally posílí DSZO v nezbytném rozsahu přepravní kapacitu na linkách ze Zlína do Otrokovic a také na sídliště Jižní Svahy, aby se všichni diváci mohli dostat i v pozdních večerních hodinách městskou dopravou do svých domovů.

Autobusy nepojedou na točny Kudlov a Jaroslavice
Další změnou v souvislosti s pořádáním Barum rally bude v neděli 18. srpna na lince 31 v době od 7.15 do 17.45 hodin skutečnost, že autobusy pojedou jen na zastávku Jaroslavice-náves. Zastávky Jaroslavice-hasičská zbrojnice a Jaroslavice-točna nebudou obsluhovány. Ve stejný den od 5.00 do 16.45 hodin budou autobusy na lince 31 vynechávat rovněž zastávky Maják-točna a Ke Křibům.

Na autobusové lince 32 v neděli 18. srpna od 7.15 do 17.15 hodin budou spoje MHD vedeny jen na točnu U Pomníku padlých. Zastávka Kudlov-točna nebude obsluhována.

Kyvadlová doprava sveze v neděli zájemce bezplatně do lokality U Majáku a do Želechovic
Na náklady pořadatelů Barum rally zajistí DSZO v neděli 18. srpna kyvadlovou autobusovou dopravu z Náměstí práce na zastávku U Majáku a ze zastávky Sportovní hala do Želechovic nad Dřevnicí, přičemž tento autobus bude zastavovat na všech zastávkách linky 12. Cestující se těmito spoji dostanou bezplatně do blízkosti rychlostních zkoušek rally.

Zdroj: TZ Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.