• Nacházíte se zde:
  • Média
  • Media info

Media info

OBC Form (On Board Camera)

Akreditační podmínky

Akreditační formulář

 

Podmínky akreditace

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY

Barum Czech Rally Zlín uplatňuje kritéria pro udělení mediální akreditace v souladu s postupy stanovenými Mezinárodní automobilovou federací (FIA) a promotérem FIA Mistrovství Evropy v rally, společností WRC Promoter GmbH.

Akreditace se týkají profesionálních novinářů, fotoreportérů a kameramanů. Akreditace jsou udělovány pouze zástupcům médií jako jejich pracovní nástroj a nesmějí být využívány pro PR, reklamu či jiné propagační či komerční aktivity.

Přečtěte si pozorně následující pravidla, abyste poskytli všechny požadované informace a odešlete požadované materiály akreditačnímu úseku Barum Czech Rally Zlín nebo společnosti WRC Promoter GmbH, promotérovi FIA Mistrovství Evropy v rally.

 

A – TISK A FOTOGRAFOVÉ

Akreditace je limitována maximem tří zástupců na redakci (v počtu jsou zahrnuty i regionální redakce). Z tohoto počtu může být akreditován pouze jeden fotograf za redakci. Aby byla akreditace přijata, musí být publikace ve veřejném oběhu a musí být veřejnosti prodejná. Publikace autoklubů a společností (soutěžící) pouze s interním oběhem a reklamní agentury nemohou být akreditováni jako média! Elektronická média (internetové weby) musí mít zpravodajský charakter, v žádném případě nelze akreditovat komerční soukromé internetové servery! Novináři a fotoreportéři na volné noze mohou získat mediální akreditaci za předpokladu, že doloží předchozí zveřejnění významných článků a fotografií.

 

Pozor! Fotoakreditace vás neopravňuje k natáčení filmových záběrů.

Současně s přihláškou k akreditaci je nutno zaslat i v následujícím odstavci uvedené dokumenty, které musí být nedílnou součástí žádosti o akreditaci na Barum Czech Rally Zlín 2023. Bez nich nebude akreditace přijata!

1. Ve všech kolonkách vyplněný akreditační formulář (na každého o akreditaci žádajícího zvlášť) podepsaný vydavatelem, případně šéfredaktorem publikace.

2. Kopii oficiálního novinářského průkazu (mezinárodní průkaz, Syndikát novinářů ČR, Klub sportovních novinářů, Klub motoristických novinářů, médií atd.) konkrétního žadatele o akreditaci (při akreditaci nutno předložit originál novinářského průkazu).

3. Kopii publikovaných článků o Barum Czech Rally Zlín (případně jiných motoristických podniků).

4. Informace o publikaci (frekvence, rozsah, regionální oběh atd).

5. Originál vydání publikace.

6. Potvrzený formulář „Ručení odpovědnosti a práva i povinnosti akreditovaného novináře“ – viz www.autoklub.cz

7. Fotografové doloží minimálně 10 publikovaných fotografií z automobilového sportu za letošní rok 2023, případně za období loňského roku 2022.

 

B – ROZHLAS

Akreditace je limitována maximálním počtem tří zástupců rozhlasových stanic, z toho maximálně dva zástupci obdrží vestu (ERC TABARD). Současně s přihláškou k akreditaci je nutno zaslat rovněž následující dokumenty, které musí být nedílnou součástí žádosti o akreditaci na Barum Czech Rally Zlín 2023. Bez nich nebude akreditace přijata.

1. Ve všech kolonkách vyplněný akreditační formulář (na každého o akreditaci žádajícího zvlášť) podepsaný vydavatelem, případně šéfredaktorem redakce, rozhlasové stanice

2. Kopii oficiálního novinářského průkazu (mezinárodní průkaz, Syndikát novinářů ČR, Klub sportovních novinářů, Klub motoristických novinářů, médií atd.) konkrétního žadatele o akreditaci (při akreditaci nutno předložit originál novinářského průkazu).

3. Stručná charakteristika média, společnosti (frekvence vysílání, činnost, působnost, rozsah a tak dále)

4. Potvrzený formulář „Ručení odpovědnosti a práva i povinnosti akreditovaného novináře“ – viz www.autoklub.cz

 

C – TELEVIZE, VIDEO

České a zahraniční televizní stanice, štáby žádají o akreditaci zasláním e-mailu výhradně na adresu: accreditation@fiaerc.com

To platí i pro elektronická média (internetové weby), které budou pořizovat a publikovat záběry ze soutěže, dále pro online mediální natáčení nebo vysílání během nebo po rally, stejně jako instalaci „palubních“ kamer do soutěžních vozů.

Osoby akreditované jako televize nebo osoby oprávněné k natáčení si musí být vědomy toho, že pořizování akčního záznamu během rally není povoleno. Televize a další média s akreditací opravňující k natáčení budou moci pořizovat snímky pouze v servisním parku. Televizní stanice a média, která mají zájem o získání licencí k záznamům rally, nebo o příjem videozáznamů ze společnosti WRC Promoter kontaktujte: e-mail:broadcasting@wrc.com

Pozor! Používání dronů (UAV) v prostoru rally, tj. na rychlostních zkouškách, servisním parkovišti a v prostoru startu a cíle je přísně zakázáno! Nahrávání jakéhokoliv filmového materiálu na YouTube bez povolení promotéra WRC, tj. promotéra FIA ERC, není povoleno.

 

DALŠÍ INFORMACE PRO MEDIA

Fotografové a kameramani televizních štábů, reportéři rozhlasových stanic obdrží při kladném vyřízení žádosti o akreditaci od promotéra nevratné vesty ERC TABARD. Budou vydávány po bezpečnostním školení bez finanční zálohy ve čtvrtek 17. srpna ve večerních hodinách.

Pozor! Všichni akreditovaní zástupci médií musí být starší 18 let (při požádání nutno prokázat při akreditaci).

Držitelé celoročních permanentních akreditací FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC) nemusí žádat pořadatele o akreditaci. Jsou však povinni informovat pořadatele prostřednictvím e-mailu zlinpressmedia@seznam.cz o své účasti na této akci nejpozději 10 dnů před konáním rally. Vzápětí jim bude akreditace schválena a následně přidělena.

 

Přihlášky k akreditaci a příslušné dokumenty zasílejte na e-mail zlinpressmedia@seznam.cz, případně na poštovní adresu: Agentura ZLIN PRESS production, Šrámkova 349, 763 02 Zlín 4.

Termín zahájení příjmu akreditací je v pondělí 3. července 2023 a uzávěrka v pátek 4. srpna 2023. Po uvedeném termínu již nelze přijmout žádnou akreditaci!

 

Případné dotazy a informace Vám podá Bc. Evžen Gargulák (vedoucí akreditace), mobil: + 420 605 217 969, e - mail: zlinpressmedia@seznam.cz.

Po obdržení žádosti o akreditaci Vám bude elektronickou poštou zaslána zpráva o jejím přijetí. Akreditační rozhodnutí zašleme nejpozději do soboty 12. srpna 2023.

 

KONTAKTY NA AKREDITAČNÍ MANAŽERY:

PR Agentura ZLIN PRESS production

Šrámkova 349, 763 02 Zlín 4

 

Bc. Roman Ordelt (hlavní činovník pro styk s tiskem)

Mobil: + 420 606 710 214

E - mail: zlinpress@seznam.cz

 

Bc. Evžen Gargulák (vedoucí akreditace)

Mobil: + 420 605 217 969

E - mail: zlinpressmedia@seznam.cz

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.