Články

Vyhlášena opět populární fotosoutěž

17. 8. 2015 - Roman Ordelt

Auto klub Barum Zlín ve spolupráci s agenturou ZLIN PRESS production vyhlašují při příležitosti letošního 45. ročníku Barum Czech Rally Zlín 2015 opět oblíbenou fotosoutěž.

PODMÍNKY SOUTĚŽE: Fotosoutěž je vypsána ve společné kategorii pro profesionální fotoreportéry i fotoamatéry. Každý z autorů se může soutěže zúčastnit ve vypsané kategorii – digitální fotografie. Přijímány budou jen snímky ve formátu JPG, každý autor může zaslat maximálně pět fotografií.

PRAVIDLA PRO KATEGORII – DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE: Každý autor může poslat pouze 5 digitálních fotografií, maximalní rozlišení jedné fotografie: 1600 * 1200, maximalní velikost jedné fotografie: 500 kB, povolený formát digitální fotografie: JPEG. Přesné instrukce (+ formulář na přihlášení do soutěže a odeslání fotek) najdete na internetové adrese www.CzechRally.com/fotosoutez.

CENY: V hodnocené kategorii budou uděleny tři ceny v podobě finanční hotovosti (1 000 – 600 – 400 Kč), dále věcné a propagační ceny s motoristickou tematikou. Podle úrovně soutěžních příspěvků mohou být uděleny dvě stejné ceny, případně některá cena nemusí být udělena. Autoři tří hlavních cen obdrží vouchery na vytvoření nástěnných fotokalendářů zdarma v on-line editoru Fokapo.

Uzávěrka soutěže: 5. října 2015

Příspěvky zaslané do soutěže budou hodnoceny odbornou porotou. Výsledky soutěže a oceněné práce budou zveřejněny v oficiálním programu 46. ročníku Barum Czech Rally Zlín 2016 a na internetových serverech. Zaslané fotografie se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže, který si vyhrazuje právo je volně použít v rámci vyhodnocení Barum Czech Rally Zlín 2015 a při přípravě příštího ročníku.