TOPlist
  • Nacházíte se zde:
  • Média
  • Media info

Media info

Akreditační formulář

Akreditační formulář

 

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY

A - TISK A FOTOGRAFOVÉ
Akreditace je limitována maximem tří zástupců na redakci (v počtu jsou zahrnuty i regionální redakce). Z tohoto počtu může být akreditován pouze jeden fotograf za redakci. Aby byla akreditace přijata musí být publikace ve veřejném oběhu a musí být veřejnosti prodejná. Publikace autoklubů a společností (soutěžící) pouze s interním oběhem a reklamní agentury nemohou být akreditováni jako média! V žádném případě nelze akreditovat komerční soukromé internetové servery! Současně s přihláškou k akreditaci je nutno zaslat i v následujícím odstavci uvedené dokumenty, které musí být nedílnou součástí žádosti o akreditaci na Barum Czech Rally Zlín 2016. Bez nich nebude akreditace přijata!

1. Ve všech kolonkách vyplněný akreditační formulář (na každého o akreditaci žádajícího zvlášť) podepsaný vydavatelem, případně šéfredaktorem publikace.

2. Kopii oficiálního novinářského průkazu (mezinárodní průkaz, Syndikát novinářů ČR, Klub sportovních novinářů, Klub motoristických novinářů, médií atd.) konkrétního žadatele o akreditaci (při akreditaci nutno předložit originál novinářského průkazu).

3. Kopii publikovaných článků o Barum Czech Rally Zlín (případně jiných motoristických podniků).

4. Informace o publikaci (frekvence, rozsah, regionální oběh atd).

5. Originál vydání publikace.

6. Potvrzený formulář „Ručení odpovědnosti a práva i povinnosti akreditovaného novináře" – viz www.autoklub.cz

7. Fotografové doloží minimálně 10 publikovaných fotografií z automobilového sportu za období roku 2015, případně za letošní rok 2016.

B - ROZHLAS, TELEVIZE, VIDEO A ELEKTRONICKÁ MÉDIA
Udělení akreditací rozhlas, televize, videostudia a jiná elektronická média (internet) jsou plně v kompetenci pořadatele Barum Czech Rally Zlín 2016 a hlavního činovníka pro styk s tiskem. Současně s přihláškou k akreditaci je nutno zaslat rovněž následující dokumenty, které musí být nedílnou součástí žádosti o akreditaci na Barum Czech Rally Zlín 2016. Bez nich nebude akreditace přijata.

1. Ve všech kolonkách vyplněný akreditační formulář (na každého o akreditaci žádajícího zvlášť) podepsaný vydavatelem, případně šéfredaktorem publikace (maximální počet osob ve štábu - pět).

2. Kopii oficiálního novinářského průkazu (mezinárodní průkaz, Syndikát novinářů ČR, Klub sportovních novinářů, Klub motoristických novinářů, médií atd.) konkrétního žadatele o akreditaci (při akreditaci nutno předložit originál novinářského průkazu).

3. Stručná charakteristika média, společnosti (frekvence vysílání, činnost, působnost, rozsah a tak dále)

4. Potvrzený formulář „Ručení odpovědnosti a práva i povinnosti akreditovaného novináře" – viz www.autoklub.cz

Akreditace na Barum Czech Rally Zlín 2016 je limitována maximálním počtem pěti zástupců v televizním štábu (z toho pouze tři pracovníci obdrží vestu s označením FOTO/TV), dvou zástupců rozhlasových stanic a rovněž dvou zástupců internetových médií (z toho pouze jeden obdrží vestu s označením FOTO/TV)!

Pozor! Videostudia po dohodě s pořadatelem umístí do svého záznamu loga hlavních partnerů Barum Czech Rally Zlín 2016 a po soutěži dodají do jednoho měsíce organizátorům zdarma 10 kusů DVD, případně stejný počet videokazet. Akreditace videostudií je limitována maximálním počtem pěti zástupců!

Každý akreditovaný účastník je povinen do 14 dní (u měsíčníků do 30 dní) po skončení rally prokázat publikační činnost odesláním výtisku příslušného média, odeslání CD/DVD nosiče s prokázáním novinářské a fotografické činnosti, v opačném případě mu bude v roce 2016 odmítnuta akreditace bez ohledu na splnění ostatních akreditačních podmínek. Udělení a zamítnutí akreditace je pouze v kompetenci pořadatele rally (hlavního činovníka pro styk s tiskem) a je rovněž limitované počtem akreditovaných pracovníků na velikost tiskového střediska a zajištění jejich bezpečnosti na trati soutěže.

Pořadatel v žádném případě nebude udělovat placenou komerční akreditaci!

Fotografové a kameramani televizních a video štábů obdrží při akreditaci proti záloze 1 000 Kč (slovy jedentisíckorunčeských), případně 50 EUR speciální vesty s označením FOTO/TV. Pozor! Všichni akreditovaní zástupci médií musí být starší 18 let (při požádání nutno prokázat při akreditaci). Pořadatel bere na vědomí seznam permanentních novinářů a fotografů FAS AČR vydaný v dubnu 2016. Po zaslaní akreditačního formuláře do určeného termínu bude jejich akreditace vyřízena kladně.

Přihlášku k akreditaci a příslušné dokumenty zasílejte poštou na adresu: Agentura ZLIN PRESS production, Šrámkova 349, 763 02 Zlín 4 nebo na e-mail zlinpressmedia@seznam.cz. Termín zahájení příjmu akreditací je v pondělí 4. července 2016 a uzávěrka v pátek 12. srpna 2016. Po uvedeném termínu již nelze přijmout žádnou akreditaci!

Případné dotazy a informace Vám podá pan Evžen Gargulák (vedoucí akreditace press), mobil: + 420 722 623 848, e - mail: zlinpressmedia@seznam.cz. Po obdržení žádosti o akreditaci Vám bude elektronickou poštou zaslána zpráva o jejím přijetí. Akreditační rozhodnutí zašleme nejpozději do pondělí 22. srpna 2016.

 

KONTAKT NA AKREDITAČNÍHO MANAŽERA

Bc. Roman Ordelt
PR Agentura ZLIN PRESS production
Šrámkova 349
CZ - 763 02 Zlín

Mobil: + 420 722 623 848, + 420 606 710 214
E-mail: zlinpressmedia@seznam.cz