TOPlist
  • Nacházíte se zde:
  • Média
  • Media info

Media info

Akreditační formulář

Akreditační formulář

Akreditační pravidla a podmínky

 

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY

A - TISK A FOTOGRAFOVÉ

Akreditace je limitována maximem tří zástupců na redakci (v počtu jsou zahrnuty i regionální redakce). Z tohoto počtu může být akreditován pouze jeden fotograf za redakci. Aby byla akreditace přijata musí být publikace ve veřejném oběhu a musí být veřejnosti prodejná. Publikace autoklubů a společností (soutěžící) pouze s interním oběhem a reklamní agentury nemohou být akreditováni jako média! V žádném případě nelze akreditovat komerční soukromé internetové servery! Současně s přihláškou k akreditaci je nutno zaslat i v následujícím odstavci uvedené dokumenty, které musí být nedílnou součástí žádosti o akreditaci na Barum Czech Rally Zlín 2018. Bez nich nebude akreditace přijata!

1. Ve všech kolonkách vyplněný akreditační formulář (na každého o akreditaci žádajícího zvlášť) podepsaný vydavatelem, případně šéfredaktorem publikace.
2. Kopii oficiálního novinářského průkazu (mezinárodní průkaz, Syndikát novinářů ČR, Klub sportovních novinářů, Klub motoristických novinářů, médií atd.) konkrétního žadatele o akreditaci (při akreditaci nutno předložit originál novinářského průkazu).
3. Kopii publikovaných článků o Barum Czech Rally Zlín (případně jiných motoristických podniků).
4. Informace o publikaci (frekvence, rozsah, regionální oběh atd).
5. Originál vydání publikace.
6. Potvrzený formulář „Ručení odpovědnosti a práva i povinnosti akreditovaného novináře" – viz www.autoklub.cz
7. Fotografové doloží minimálně 10 publikovaných fotografií z automobilového sportu za letošní rok 2018, případně za obdodí loňského roku 2017.

 

B - ROZHLAS, TELEVIZE, VIDEO A ELEKTRONICKÁ MÉDIA

Udělení akreditací rozhlas, televize, videostudia a jiná elektronická média (internet) jsou plně v kompetenci pořadatele Barum Czech Rally Zlín 2018 a hlavního činovníka pro styk s tiskem. Současně s přihláškou k akreditaci je nutno zaslat rovněž následující dokumenty, které musí být nedílnou součástí žádosti o akreditaci na Barum Czech Rally Zlín 2018. Bez nich nebude akreditace přijata.

1. Ve všech kolonkách vyplněný akreditační formulář (na každého o akreditaci žádajícího zvlášť) podepsaný vydavatelem, případně šéfredaktorem publikace (maximální počet osob ve štábu - pět).
2. Kopii oficiálního novinářského průkazu (mezinárodní průkaz, Syndikát novinářů ČR, Klub sportovních novinářů, Klub motoristických novinářů, médií atd.) konkrétního žadatele o akreditaci (při akreditaci nutno předložit originál novinářského průkazu).
3. Stručná charakteristika média, společnosti (frekvence vysílání, činnost, působnost, rozsah a tak dále)
4. Potvrzený formulář „Ručení odpovědnosti a práva i povinnosti akreditovaného novináře" – viz www.autoklub.cz

Akreditace na Barum Czech Rally Zlín 2018 je limitována maximálním počtem pěti zástupců v televizním štábu (z toho pouze tři pracovníci obdrží vestu s označením FOTO/TV), dvou zástupců rozhlasových stanic a rovněž dvou zástupců internetových médií (z toho pouze jeden obdrží vestu s označením FOTO/TV)!

Pozor! Videostudia po dohodě s pořadatelem umístí do svého záznamu loga hlavních partnerů Barum Czech Rally Zlín 2018 a po soutěži dodají do jednoho měsíce organizátorům zdarma 10 kusů DVD, případně stejný počet videokazet. Akreditace videostudií je limitována maximálním počtem pěti zástupců!

Každý akreditovaný účastník je povinen do 14 dní (u měsíčníků do 30 dní) po skončení rally prokázat publikační činnost odesláním výtisku příslušného média, odeslání CD/DVD nosiče s prokázáním novinářské a fotografické činnosti, v opačném případě mu bude v roce 2019 odmítnuta akreditace bez ohledu na splnění ostatních akreditačních podmínek. Udělení a zamítnutí akreditace je pouze v kompetenci pořadatele rally (hlavního činovníka pro styk s tiskem) a je rovněž limitované počtem akreditovaných pracovníků na velikost tiskového střediska a zajištění jejich bezpečnosti na trati soutěže.

Fotografové a kameramani televizních a video štábů obdrží při akreditaci proti záloze 1 000 Kč (slovy jedentisíckorunčeských) a 50 EUR speciální vesty s označením FOTO/TV. Pozor! Všichni akreditovaní zástupci médií musí být starší 18 let (při požádání nutno prokázat při akreditaci).

Držitelé permanentních akreditací (novináři a fotografové) FAS AČR na rok 2018 se řídí akreditačními pokyny a pravidly vyhlášené pořadatelem. Udělení a zamítnutí akreditace je výhradně v kompetenci pořadatele rally, permanentní akreditace neznamená automatické udělení akreditace na Barum Czech Rally Zlín.

Informace ke komerční akreditaci

Komerční akreditace v rámci 48. Barum Czech Rally Zlín 2018 slouží pro fotografy nebo kameramany, kteří pořizují obsah za účelem generování dalších prostředků finanční i nefinanční povahy, tedy obsah vyráběn pro komerční subjekty, kterým je dále prodáván nebo uveřejňován na vlastních mediálních kanálech doprovázen reklamními sděleními. Pozor! Týmové štáby spadají výhradně do kategorie komerční akreditace.

Tato akreditace je určena především pro fotografy a kameramany, kteří jsou vedeni jako komerční fotografové a média v rámci Autoklub Mistrovství České republiky v rally 2018. Komerční akreditace je zpoplatněna a vyřizuje se vždy individuálně. Další subjekty, které mají zájem o komerční akreditaci, mohou pro více informací kontaktovat pana Evžena Garguláka na e-mailové adrese zlinpressmedia@seznam.cz, případně telefonicky na mobilním čísle +420 605 217 969.

------------------------------------------

Přihlášku k akreditaci a příslušné dokumenty zasílejte na e-mail zlinpressmedia@seznam.cz nebo na adresu Agentura ZLIN PRESS production, Šrámkova 349, 763 02 Zlín 4. Termín zahájení příjmu akreditací je v pondělí 2. července 2018 a uzávěrka v pátek 10. srpna 2018. Po uvedeném termínu již nelze přijmout žádnou akreditaci!

Případné dotazy a informace Vám podá pan Evžen Gargulák (vedoucí akreditace press), mobil: + 420 605 217 969, e - mail: zlinpressmedia@seznam.cz. Po obdržení žádosti o akreditaci Vám bude elektronickou poštou zaslána zpráva o jejím přijetí. Akreditační rozhodnutí zašleme nejpozději do pátku 17. srpna 2018

 

KONTAKT NA AKREDITAČNÍHO MANAŽERA

Bc. Roman Ordelt
PR Agentura ZLIN PRESS production
Šrámkova 349 CZ - 763 02 Zlín

Mobil: + 420 606 710 214
E-mail: zlinpressmedia@seznam.cz

.