TOPlist
  • Nacházíte se zde:
  • Média
  • Media info

Media info

Akreditační formulář

Akreditační formulář

 

AKREDITAČNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY

A - TISK A FOTOGRAFOVÉ

Akreditace je limitována maximem tří zástupců na redakci (v počtu jsou zahrnuty i regionální redakce). Z tohoto počtu může být akreditován pouze jeden fotograf za redakci. Aby byla akreditace přijata musí být publikace ve veřejném oběhu a musí být veřejnosti prodejná. Publikace autoklubů a společností (soutěžící) pouze s interním oběhem a reklamní agentury nemohou být akreditováni jako média! V žádném případě nelze akreditovat komerční soukromé internetové servery! Současně s přihláškou k akreditaci je nutno zaslat i v následujícím odstavci uvedené dokumenty, které musí být nedílnou součástí žádosti o akreditaci na Barum Czech Rally Zlín 2017. Bez nich nebude akreditace přijata!

1. Ve všech kolonkách vyplněný akreditační formulář (na každého o akreditaci žádajícího zvlášť) podepsaný vydavatelem, případně šéfredaktorem publikace.

2. Kopii oficiálního novinářského průkazu (mezinárodní průkaz, Syndikát novinářů ČR, Klub sportovních novinářů, Klub motoristických novinářů, médií atd.) konkrétního žadatele o akreditaci (při akreditaci nutno předložit originál novinářského průkazu).

3. Kopii publikovaných článků o Barum Czech Rally Zlín (případně jiných motoristických podniků).

4. Informace o publikaci (frekvence, rozsah, regionální oběh atd).

5. Originál vydání publikace.

6. Potvrzený formulář „Ručení odpovědnosti a práva i povinnosti akreditovaného novináře" – viz www.autoklub.cz

7. Fotografové doloží minimálně 10 publikovaných fotografií z automobilového sportu za období roku 2016, případně za letošní rok 2017.

 

B - ROZHLAS, TELEVIZE, VIDEO A ELEKTRONICKÁ MÉDIA

Udělení akreditací rozhlas, televize, videostudia a jiná elektronická média (internet) jsou plně v kompetenci pořadatele Barum Czech Rally Zlín 2017 a hlavního činovníka pro styk s tiskem. Současně s přihláškou k akreditaci je nutno zaslat rovněž následující dokumenty, které musí být nedílnou součástí žádosti o akreditaci na Barum Czech Rally Zlín 2017. Bez nich nebude akreditace přijata.

1. Ve všech kolonkách vyplněný akreditační formulář (na každého o akreditaci žádajícího zvlášť) podepsaný vydavatelem, případně šéfredaktorem publikace (maximální počet osob ve štábu - pět).

2. Kopii oficiálního novinářského průkazu (mezinárodní průkaz, Syndikát novinářů ČR, Klub sportovních novinářů, Klub motoristických novinářů, médií atd.) konkrétního žadatele o akreditaci (při akreditaci nutno předložit originál novinářského průkazu).

3. Stručná charakteristika média, společnosti (frekvence vysílání, činnost, působnost, rozsah a tak dále)

4. Potvrzený formulář „Ručení odpovědnosti a práva i povinnosti akreditovaného novináře" – viz www.autoklub.cz

Akreditace na Barum Czech Rally Zlín 2017 je limitována maximálním počtem pěti zástupců v televizním štábu (z toho pouze tři pracovníci obdrží vestu s označením FOTO/TV), dvou zástupců rozhlasových stanic a rovněž dvou zástupců internetových médií (z toho pouze jeden obdrží vestu s označením FOTO/TV)!

Pozor! Videostudia po dohodě s pořadatelem umístí do svého záznamu loga hlavních partnerů Barum Czech Rally Zlín 2017 a po soutěži dodají do jednoho měsíce organizátorům zdarma 10 kusů DVD, případně stejný počet videokazet. Akreditace videostudií je limitována maximálním počtem pěti zástupců!

Každý akreditovaný účastník je povinen do 14 dní (u měsíčníků do 30 dní) po skončení rally prokázat publikační činnost odesláním výtisku příslušného média, odeslání CD/DVD nosiče s prokázáním novinářské a fotografické činnosti, v opačném případě mu bude v roce 2018 odmítnuta akreditace bez ohledu na splnění ostatních akreditačních podmínek. Udělení a zamítnutí akreditace je pouze v kompetenci pořadatele rally (hlavního činovníka pro styk s tiskem) a je rovněž limitované počtem akreditovaných pracovníků na velikost tiskového střediska a zajištění jejich bezpečnosti na trati soutěže.

Pozor! Pořadatel v letošním roce udělí placenou komerční akreditaci pouze pro fotografy, případně kameramany, kteří jsou vedeni jako komerční fotografové, média u promotéra TrueCam Mistrovství České republiky v rally 2017 – společnosti APO Multicam. Vzhledem k bezpečnosti na tratích rychlostních zkoušek a omezenému množství fotografických vest nebudou další žádosti o komerční akreditaci akceptovány!

Fotografové a kameramani televizních a video štábů obdrží při akreditaci proti záloze 1 000 Kč (slovy jedentisíckorunčeských) a 50 EUR speciální vesty s označením FOTO/TV. Pozor! Všichni akreditovaní zástupci médií musí být starší 18 let (při požádání nutno prokázat při akreditaci).

Držitelé permanentních akreditací (novináři a fotografové) FAS AČR na rok 2017 se řídí akreditačními pokyny a pravidly vyhlášené pořadatelem. Udělení a zamítnutí akreditace je výhradně v kompetenci pořadatele rally, permanentní akreditace neznamená automatické udělení akreditace na Barum Czech Rally Zlín.

------------------------------------------

Přihlášku k akreditaci a příslušné dokumenty zasílejte na e-mail zlinpressmedia@seznam.cz nebo na adresu Agentura ZLIN PRESS production, Šrámkova 349, 763 02 Zlín 4. Termín zahájení příjmu akreditací je v pondělí 3. července 2017 a uzávěrka v pátek 11. srpna 2017. Po uvedeném termínu již nelze přijmout žádnou akreditaci!

Případné dotazy a informace Vám podá pan Evžen Gargulák (vedoucí akreditace press), mobil: + 420 605 217 969, e - mail: zlinpressmedia@seznam.cz. Po obdržení žádosti o akreditaci Vám bude elektronickou poštou zaslána zpráva o jejím přijetí. Akreditační rozhodnutí zašleme nejpozději do pátku 18. srpna 2017.